Masal Dünyamız  Anaokulu Ailesine katılmak ister misiniz?

 

SINIFLARIMIZ

mankeys11flybird11yunuss11arii11ants11

OKULDA BİR GÜNÜMÜZ

   Gün her sabah Beylikdüzü Masal Dünyamız Anaokulumuzda, “serbest zaman etkinliği” adı altında bir saatlik oyun uygulaması ile başlar. Çocuk bu etkinlik sırasında ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi kendine karar alma, aldığı kararı uygulama ve bu uygulamanın sonuçlarını görme fırsatı bulur.
serbest-zaman-masal-dunyamız

Çocuğun karar alma, aldığı kararları uygulayabilme ve zamanını uygun şekilde ortaya kullanabilme alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çocuk yaratıcılığı kullanarak, sorun çözme, sosyal ilişkiler kurma deneyimlerini yaşar. Çocukların serbest zaman etkinliklerinde yaptıklarını sözlü ifade ederken dil gelişimine katkı sağlanır onların yaptıkları ile ilgili değerlendirme yapmalarına fırsat yaratır.

Çocukların dil gelişimini ve Türkçe’yi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkan tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için günlük planda yer alan bu faaliyetlerde şarkılar, şiirler, tekerlemeler söyleyip, parmak oyunları oynanır, bilmeceler sorulup, dramatizasyonlar yapılır.
Çocukların gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularla onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleştirmelerine olanak sağlanır. Çocuklarda öğrenme merakı ve isteği uyandırılır.
Anadili ve ünite etkinliklerinde çocuklar dinleme, paylaşma, sıra bekleme, fikir belirtme ve kalabalık ortamda bulunmayı, bazen lider, bazen de izleyici olmayı öğrenirler.

hedef-ilke-anaolkulu

Anadil etkinlikleri şunlardır;
1)Hikaye Öncesi Etkinlikler
2)Hikaye Anı Etkinlikler

 

Hikaye Öncesi Etkinlik

Hikayeyi anlatmaya başlamadan önce çocukları hikayeye hazırlamak gerekmektedir.Hikayede geçen bazı kavramların, kelimelerin açıklanması çocuğun hikayeyi daha iyi kavraması için faydalıdır.Hikaye öncesi faaliyetlerin çok kısa, basit ve çocuğun söyleyebileceği, anlayabileceği şekilde olmasına dikkat edilmelidir.
Hikaye öncesi etkinlikler şunlardır:
1)Grup Sohbeti
2)Parmak Oyunu
3)Şiirler
4)Bilmeceler
5)Tekerlemeler

Hikaye Anı Etkinlik

Çocukların en sevdiği etkinliklerden birisi hikaye anlatmak ve dinlemektir.Zengin bir hayal gücüne sahip olan çocuk hikayeler yolu ile düşünmede esneklik kazanmaktadır.Kavram gelişiminde ve dil gelişiminde hikayelerin önemli bir yeri vardır.Çocuklar hikaye dinlerken bildikleri sözcüklere yenilerini de katarak kelime dağarcıklarını da geliştirirler.Doğru söylenilen sözcükler yolu ile dili iyi kullanma olanağını elde ederler.Çocuklar hikaye dinlerken ya da anlatırken; birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı, fikir alışverişi yapma gibi alışkanlıklar kazanırlar.

Çocukların dikkat sürelerini uzatma, verilen yönergeleri anlayarak uygulama, ince kas gelişimini destekleme ve el-göz koordinasyonu geliştirme amacı ile yumuşak malzemeleri şekillendirme, makas tutma, hikaye oluşturma, sesleri tanıma ve çizgi çalışmalarına yer verilir.  

anadili-etkinliği-anaokulu

Eğitim programlarında yer verilen bu etkinlik adından da anlaşılacağı gibi “Okuma- yazma çalışması” değil okuma yazmaya hazırlık çalışmasıdır.Bu çalışmaların basitten karmaşığa doğru sıralanması önemlidir.Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarına çocuklar parmakları ile kendi bedenleri üzerinde, havada ve farklı zeminler üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirerek başlarlar.Daha sonra üç boyutlu çalışmalardan tek boyutlu çalışmalara geçilir.Kağıt üzerinde pastel veya mum boya kullanılır. Çocukların kavram gelişimlerini ve konularla ilgili bağlantılar kurmalarına yönelik; tanıma, eşleştirme, farklılıkları ayırt etme, parça- bütün, olay sıralaması ve sınıflandırma gibi çalışmaları içeren etkinliklere geçilir.

 

Okuma- yazmaya hazırlık çalışmaları;

1) Renk kavramı
2) Şekil kavramı
3) Sayı kavramı
4) Zıt kavramlar
5) Çizgi çalışmalar

İşlenen üniteye paralel giden temel deneyim eşliğinde çocuğun yaratıcı bir biçimde ürün oluşturması,farklı malzemeleri tanıması ve kullanması ,sanata ve yaratıcılıklarına yönelik ve ilgilerinin uyandırılması hedeflenmektedir.

Yoğurma Maddeleri
Çocuklar yumuşak nesneleri oynamaktan onları yoğurmaktan ve değişik şekiller ortaya çıkarmaktan çok hoşlanırlar.Onların bu ihtiyacını karşılamak, duygusal doyuma ulaşmaları ve sıkıntılarından kurtulmalarını sağlamak için yoğurma maddeleri en uygun malzemedir.

Çocuklara sağladığı faydaları;
1) El becerileri gelişir
2) El ve parmak kasları gelişir
3) Yeni buluşlar ortaya çıkarır
4) Yaratıcılıklarını geliştirir
5) Sanata karşı ilgi duyarlar
6) Güven duyguları gelişir
7) Duygusal doyuma ulaşır
 
Yoğurma maddeleri şunlardır;
1) Kil
2) Tuz seramiği
3) Kağıt hamuru
4) Talaş hamuru
5) Plastilin
Kağıt İşleri
Çocuklar resim ve el işi faaliyetleri sırasında bir işi yapmanın mutluluğunu ve hazzını duyarlar.Bu faaliyetleri yaparken renkli kağıtlar keserek kolaj yapar değişik şekillerde kesilmiş kağıtları bir araya getirerek bir bütün oluştururlar.Çocuklar bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın rahatlığını hisseder.Bu his çocuğun güven duygusunu gelişmesini sağlar.
Ayrıca bazı kavramların gelişmesinde de rol oynar. Şekil kavramı, uzunluk –kısalık kavramı kolayca gelişir.
Kağıt işleri şunlardır;
1) Kağıt yapıştırma
2) Kağıt katlama
3) Kağıt yuvarlama
4) Kağıt kesme
5) Kağıt yırtma

Boya Çalışmaları
Boya çalışmaları çocukların bazen tek başına, bazen de gruplar halinde sürdürdükleri çalışmalardır. Birlikte çalışma çocukların birbirleriyle uyum içinde olmaları, yardımlaşama, temiz ve düzenli hareket etme alışkınlıklarını kazanmalarına yardımcı olur. Boya çalışması yaparken çocuklar duygularını ifade etme ve kağıt üstüne dökme imkanı bulurlar.Bu arada hayal dünyaları genişler ve yaratıcılıkları teşvik edilmiş olur.Resim alanında yetenekli olan çocukları bu çalışmada gözlemleyerek yeteneklerinin gelişmesi için uygun koşulları hazırlamak imkanı doğar.Çocuklar fırça tutması öğrenirken kas gelişimi de olumlu yönde etkilenir.
El-göz koordinasyonu gelişir.
 
Bazı boya etkinlikleri şunlardır;
1) Mum Boya
2) Parmak Boya
3) Sulu Boya
4) Pastel
5)Baskılar
6)Şeker Boyası
7)Sihirli Boya
8 )Püskürtme

Çocuklarla iletişim kurmanın onların dünyasını paylaşmanın bir çok yolu vardır. Oyun, bu yolların en doğalıdır.

 

muzik-etkinligi-anaokulu1

Çocuğun en ciddi uğraşı oyundur. Çocuk öğrenebildiklerinin büyük bir kısmını oyun yoluyla öğrenir. Oyun çocuğun eğlenmesinin yani sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal akanlarda desteklenmesini sağlar.

oyun-etkinligi-anaokulu-masal-dunyamiz1

 

Çocuklarla eğlenerek ritim duygusunu aşılama,farklı müzik aletlerini tanıma ve kullanmalarına ortam sağlama, ses ve hareketlerle müzik duygusunun gelişmesine yardımcı olmak, bu alanda yeteneği olan çocukların keşfine katkı sağlamak amacıyla müzik etkinliği yapılmaktadır. Değişik yörelere ve kültürlere ait müzikler dinleterek çocuklarda var olan müzik kulağının gelişmesi sağlanır.

Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda tartışmasız birleşmektedirler. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir.

 
    Drama ile birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir. Çocukların sosyalleşmelerinde, kendine olan güvenlerinin artmasında önemli bir etkinliktir.

drama-anaokulu1

Yaratıcı Dramatizasyon

Çocuklara anlatılan bir hikayenin ya da çocuklar tarafından yaratılan bir hikayenin onların içlerinden geldiği gibi söz ve hareketlerinin bir arada kullanılarak canlandırılmasıdır.Yaratıcı dramatizasyon çocuğun sözlü anlatımının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Dramatizasyon sırasında yüzü ve vücudu sözlerin anlamına göre hareketlendirmeye çalışırlar.
Yaratıcı dramatizasyon şu etkinliklerden oluşur.

1) Dramatik Oyun
2) Taklidi Oyun
3) Hikaye Oluşturma

 

Pandomim

Yalnız işaret ve hareketlerle oynanan sözsüz oyundur.Çocuklar uygulama sırasında hiç konuşmadan herhangi bir olayı işaretle, el-kol ve vücut hareketleriyle anlatmaya çalışılır.Çocuklar Pandomim ortamı içinde geçmiş yaşantılarını hatırlamak için dikkatlerini yoğunlaştırırlar. Gördüklerini hatırlamaya çalışırlar ve zihinsel olarak bütün bunları resimleyip şekillendirirler.Böylece zihin gelişimi desteklenmiş olur.

Kavram çalışmaları ile çocukların bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi sağlanmaya çalışılır. Bunun için gerçek obje ve materyallerle gerekli öğrenme ortamları hazırlanarak çocukların renk, sayı, şekil, uzaysal ve alansal kavramları kazanmaları sağlanır.

kavramlar-anaokulu-masal-dunyamiz1

Çocukları ilköğretim olgunluğu düzeyine ulaştırmak için kavram çalışmalarında somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru bir yol izlenir.

Çocuklar için doğayı tanıma ve inceleme zamanı gibi bu arada bedensel gelişimin desteklenmesine de olanak sağlar. Bahçe çocukların özgürce oynadığı, çeşitli deneyimler yaşayarak korkularını yendiği bir oyun ortamı olarak ta kullanılır.

anaokulu-bahce-etkinliği-masal-dunyamiz1

Beylikdüzü Masal Dünyamız Anaokulunda hava koşullarının uygun olmadığı durumlarda bahçe saati oyuncaklarla donatılmış, çocukların özgürce hareket etmelerine fırsat tanıyan geniş, ferah kapalı oyun alanında (kış bahçesi) gerçekleştirilir.

anaokulu-bahce-etkinliği1

Bu ders saatinde çocukların ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu geliştirmek, neden-sonuç ilişkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla; ünite konularına göre yapılandırılmış ya da spontane olarak gelişmesine olanak sağlanmış gözlem-inceleme-araştırma-keşfetme ve deneme etkinlikleri düzenlenir. Çocuklar bu etkinlik sırasında öğretmenleri ile birlikte nesne, olay, ya da durumları izler, inceler, keşfeder, dener ve çıkarımlarda bulunurlar.

fen-doga-anaokulu

Bu etkinliklerde bilgileri birleştirerek yeni kavramlar geliştirir; dünyayı araştırırken çocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanışırlar. Yine bu saat içerisinde düzenlenen Mutfak faaliyetleri ile çocuklar basit günlük işleri yapabilme, kullanılan malzemeleri tanıma ve yeni tadlar keşfedebilmenin mutluluğunu yaşarlar.      

kucukfinalyupmebbismeb