EĞİTİME YENİ SOLUK:

MERAK EDEN ÇOCUK TARZI EĞİTİM

Masal Dünyamız Anaokulu olarak örnek bir kurum olmak için yola çıktık. Bu nedenle gerek ana dildeki eğitim programımız, gerekse yabancı dil eğitim programımız merak eden çocuğa özel hazırlandı. Merak eden çocuğu temel alan bir anlayışla hareket etmek ve her bir öğrencimizin bireysel özelliklerini yakından tanıyarak, velilerimizi okul çemberimizin içine alarak sorgulayan, araştıran, hayat boyu öğrenci olmaya gönüllü, olumlu düşünen öğrenciler yetiştirmek eğitim felsefemizin temelini oluşturuyor.

AKADEMİK YAKLAŞIMIMIZ

Eğitim programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini ve bilgilerini, aktif bir şekilde sosyal ve fiziksel çevreleriyle etkileşim içerisinde oluşturdukları görüşünü benimsiyor. Okulumuz ve öğretmenlerimiz, çocuklarımıza açık uçlu ve gelişimlerine uygun yaşantılar sunmayı, bu yaşantılarla yeni fikirler geliştirmelerini ve yeni deneyimler yaşamalarını sağlamayı hedefliyor. Eğitim programımız çocuklarımızın gelişimsel, bireysel ve kültürel gereksinimlerine yanıt verecek şekilde düzenlendi.

 

Akademik yaklaşımımızla ilgili önemli bir nokta, okulumuzda uygulanan ana dil ve yabancı dil programlarının birbirini destekler nitelikte olması. Bu amaçla İngilizce programı ve Türkçe programı sene boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla devam etmektedir. Türkçe derslerde olduğu gibi İngilizce programında da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlendi, yapılan tüm aktiviteler amaca yönelik ve dili sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlandı. Dil öğrenim sürecinde gelişim ve öğrenim kazanımlarının paralel gitmesi ve tüm dil becerilerinin bir arada kullanıldığı dersler ve çalışmalar düzenlenmesi akademik yaklaşımımızda önemli bir yer tutuyor. Buna göre;

 

Akademik yıl boyunca farklı yaş grupları arasında aktivite ve ders paylaşımları devam eder ve bilgilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. 
 Bu yaş grubunun en önemli özelliği olan tekrarın önemi de göz önünde bulundurularak, tekrar ağırlıklı ve öğrenim sürecinin uzun sürelere yayıldığı bir eğitim programı sunulur. 
 Tüm bunların ötesinde, dili kullanırken kendine güvenen öğrenciler yetiştirmek başlıca amaçlarımızdan biri olarak benimsenmiştir.

 

Öğrencilerimizin gelişimi için belirlediğimiz hedefleri ise şöyle özetleyebiliriz:
 Çocuklarımızda öğrenme ve gelişim için gerekli olan merak, heyecan ve coşkunun desteklenmesi
 Problem çözme becerilerinin kazandırılması
 Bireysel ve yaratıcı bir şekilde hem ana dilde, hem yabancı dilde kendini ifade etme becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi
 Büyük ve küçük kas gelişimiyle birlikte sağlıklı bir fiziksel gelişimin sağlanması
 Öğrencilerimizin arasındaki işbirliğinin, sosyal etkileşimin ve ilişkilerin geliştirilmesi
 Birbirine destek olan, dayanışma içerisinde ve farklılıklara kucak açan bir topluluk oldukları bilincinin geliştirilmesi 
 Çocuklarımızda özsaygının ve özgüvenin geliştirilmesi
 Fiziksel ve sosyal çevresinin farkında, farklı görüş ve değerlere saygılı bireyler olarak olumlu bakış açısına sahip olmaları

REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

Masal Dünyamız Anaokulu’ndaki rehberlik programı bireyselleştirilmiş, çocuğun özel ihtiyaçlarına yanıt veren ve gelişimini destekleyen bir eğitim anlayışını temel alıyor. Bu anlayış çerçevesinde, okulumuzda yıl boyunca çocuklarımızın gelişimleri ve yıl içindeki başarıları çeşitli gelişim ölçekleri, öğretmen gözlemleri ve portfolyolar kullanılarak düzenli olarak takip edilir. Bu takiplerle beraber her bir çocuğun gelişimsel süreci kendi içinde değerlendirilerek bu bilgiler belli aralıklarla veli-öğretmen görüşmelerimizde paylaşılır. Ayrıca çocuk gelişimi, çocukla sağlıklı etkileşim ve çocuğun gelişimini destekleyecek ebeveyn davranışlarını içeren, hem velilerimizin istekleri doğrultusunda hem de okulumuzun eğitim kurulu tarafından belirlenen konularda ebeveyn seminerleri düzenlenir.Masal Dünyamız Anaokulu olarak, tüm bu unsurlarla beraber çocuklarımızın gelişimlerinin takip edilerek ailelerimizle paylaşıldığı etkin ve bilgilendirici bir rehberlik hizmeti sağlanır.

MASAL DÜNYAMIZ ANAOKULU'NDA YABANCI DİL

Masal Dünyamız Anaokulu’nda yabancı dil eğitimi İngilizcedir ve özgün bir program çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

Masal Dünyamız Anaokulu’nun yabancı dile yaklaşımını şu şekilde ifade edebiliriz:
 Okulumuzda kullanılan yabancı dil programının en önemli unsurlarından biri, materyal odaklı değil öğrenim kazanımı odaklı olmasıdır. Öğretmenler her konu için uygun materyali seçerler ve belirlenen kazanımın bu materyallerle uygulanmasını amaçlarlar.
 Programda bulunan “corpus” bölümü, sene sonunda her yaş grubu için elde edilmesi hedeflenen kelime bilgisini içerir. Böylelikle yaş grupları arasındaki geçişler somut bilgilere dayandırılır ve bu durum ilköğretim yabancı dil programının oluşturulmasında da netlik ve kolaylık sağlar.
 Yaş grubunun özellikleri düşünüldüğünde ve odaklanma süresinin kısa olduğu göz önünde tutulduğunda, öğrencilerimizin ders süresince algılarının dağılmaması ve dikkatlerini toplamalarına yardımcı olmak amacıyla programımızda beyin jimnastiği aktiviteleri yer alır.
 Okul öncesi dönemdeki çocukların öğrenirken temaya aşina olmaları, onlara güven ve rahatlık verir. Öğrenmeyi kolaylaştırması için okulumuzda her ay için bir tema seçilir ve tüm kazanımlar aynı tema üzerinden gider.
 Bu yaştaki çocuklar, verilen bilgiyi sık tekrarlarla özümserler. Bu sebeple, uygulanan programda konular tekrar ağırlıklı ve sürece yayılmış olarak düzenlenmiştir.
Programda yer alan aktiviteler günlük hayatı yansıtır ve programdaki tüm kazanımlar dildeki dört ana becerinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) birbirine geçtiği şekilde tasarlanır.
 Yabancı dil programımız, aynı öğrenim kazanımına çeşitli yollardan, farklı aktivitelerle ulaşmaya yardımcı olacak oyun grupları ve etkinlikler içerir.  Yabancı dil programımız farklı yaş grupları arasındaki aktivitelere ve paylaşımlara yer verir. Bu sayede öğrencilerimiz birbirlerinden öğrenirler.
 Yabancı dil öğrenim sürecinde girişken olmak ve hata yapmaktan çekinmemek, bu sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için çok önemlidir. Programımızda yer alan aktivitelerin ve soru tiplerinin açık uçlu olması, çocuklarımızın yaratıcı kimliklerini kullanmalarına ve yabancı dile cesaretle yaklaşmalarına imkân tanır.