HAREKET EĞİTİMİ VE JİMNASTİK

    Etkin öğrenme programında hareket, öğrenme deneyiminin önemli bir parçasıdır. Çocukların kendi kapasitesi doğrultusunda vücudunu kullanabilmesi ve kontrol edebilmesi, ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması, yürüme, sekme ve sıçramalarla ilgili koordinasyon geliştirebilme, beden dili , taklitler ve yürüyüşleri, , kas kuvveti, ve eklem hareketliliğini geliştirebilme, dayanıklılığı ve çabukluğu geliştirebilme, eşli çalışmalar, basit ritimli melodilerle ritm duygusunu kazandırmaktır hedefimiz.

anaokulu-jimnastik

    Çocuklar duygu ve düşüncelerini en güzel resim yoluyla ifade ederler. Bu nedenle resim etkinliğinde renkleri tanıma ve uyum içinde kullanabilme, yaratıcılığı artırma, estetik gelişimi sağlama, el becerilerini destekleme ve sanatı her yönüyle tanımaları için programda çok yönlü çalışmalara yer verilmektedir.