MASAL DÜNYAMIZ ANAOKULU

OLARAK AMACIMIZ

 • Kendisiyle barışık ve özgüven sahibi.
 • Kendini ifade edebilen.
 • Arkadaşları ile işbirliği içinde olan.
 • Düzenli Çalışan.
 • Problem çözme beceresi olan.
 • Kendi grubu seviyesinde hedef davranışları kazanmış olan.
 • Bir etkinlikten diğerine geçiş yapabilen. Başkalarının haklarına saygı gösteren.
 • Her şeyi merak eden, soru soran ve tahminlerde bulunan .
 • Yeni fırsatlardan yararlanabilen.
 • Araştıran ve deney yapmaya eğilimleri olan.
 • Hayal güçleri olan.
 • Yaratıcı düşünceye sahip olan.
 • Ayrıntılara dikkat edebilen.
 • Oyuna düşkün ve yeni oyunlar bulan.
 • Yetişkinleri taklit ederek onların yaşantıları hakkında bilgi edinen.
 • Olumlu ve olumsuz duygularını yansıtabilen.
 • Estetik duyguları olan. Dikkatini etkinlikte belirli bir süre tutabilen.
 • İnsanın sağlıklı yaşayabilmesi için temizlik ve beslenme ile ilgili davranışları yapmaya özen gösteren
 • “BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR.”

 

En az sizin kadar sevgiyle ve şefkatle kucakladığımız çocuklarınızın ilk adımlarında onların yaşam kalitelerini yükseltecek bilgi, beceri ve alışkanlıklar geliştirmelerini sağlamak en temel hedefimizdir.

Sevgiye ve bilgiye dayanan , gelişim düzeylerini,ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan bir eğitim sistemi kurmak. 

Çocuklarımızı önce kendine, çevresine, doğaya ve topluma saygılı bireyler olarak hayata hazırlamak

Okulumuzun fiziksel ortamlarını en etkin şekilde hazırlamak

Çocuklarımıza rehber olacak eğitim ve personel kadrosunu titizlikle seçmek

Kurum olarak kaliteden ödün vermeden başarının adresi olmak.

Çocukların öğrendiği bilgileri pekiştirmeleri için okul dışı gezilere önem vermek

Türk gelenek ve göreneklerini benimsemelerini, aynı zamanda diğer ülkelerin de gelenek göreneklerinden haberdar olmalarını sağlamak

Personelin yüksek motivasyonla ve güler yüzle çalıştığı ve bu motivasyonun  çocuklara ve velilere yansıttığı bir okul olmak

Tüm velilerin eğitsel-rehber etkinliklerine katılımını sağlayarak, çocuğun ev ve okul yaşantısına destek olmak,

Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, motive edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesini sağlamak

Çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu bir anaokulu olmak olmaktır başlıca hedeflerimizdir.

MASAL  DÜNYAMIZ ANAOKULU

HEDEF VE İLKELERİMİZ