Fen ve Doğa

EĞİTİMİ

Fen ve Doğa Eğitimi

Anaokulumuzda çocuklarımıza hayata dair, fen ve doğa eğitimleri vererek, topluma faydalı bireyler olmalarına fayda sağlıyoruz...

  • Çocuk gelişimi ve eğitiminde erken çocukluk eğitimi önemli bir yer tutar.
  • Erken çocukluk eğitiminde programların konu merkezli olmaktan çıkmasıyla fen ve matematik çalışmaları daha değerli olmuştur.
  • Araştıran, soran, sorgulayan, bir şeyleri olduğu gibi kabul etmeyen, sadece bakan değil baktığını görebilen bireylerin yetiştirilmesinde fen ve matematik çalışmaları önemli bir yer tutar.


loading