Başlangıç Seviyesi

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Beylikdüzünde bulunan anaokulumuzda çocuklarımıza başlangıç seviyesinde ingilizce eğitimi veriyoruz...

İngilizce Eğitimi

Masal Dünyamız Anaokulu’nda yabancı dil eğitimi İngilizcedir ve özgün bir program çerçevesinde gerçekleştirilir.
Masal Dünyamız Anaokulu’nun yabancı dile yaklaşımını şu şekilde ifade edebiliriz:

  • Okulumuzda kullanılan yabancı dil programının en önemli unsurlarından biri, materyal odaklı değil öğrenim kazanımı odaklı olmasıdır. Öğretmenler her konu için uygun materyali seçerler ve belirlenen kazanımın bu materyallerle uygulanmasını amaçlarlar.
  • Programda bulunan “corpus” bölümü, sene sonunda her yaş grubu için elde edilmesi hedeflenen kelime bilgisini içerir. Böylelikle yaş grupları arasındaki geçişler somut bilgilere dayandırılır ve bu durum ilköğretim yabancı dil programının oluşturulmasında da netlik ve kolaylık sağlar.
  • Yaş grubunun özellikleri düşünüldüğünde ve odaklanma süresinin kısa olduğu göz önünde tutulduğunda, öğrencilerimizin ders süresince algılarının dağılmaması ve dikkatlerini toplamalarına yardımcı olmak amacıyla programımızda beyin jimnastiği aktiviteleri yer alır.
  • Okul öncesi dönemdeki çocukların öğrenirken temaya aşina olmaları, onlara güven ve rahatlık verir. Öğrenmeyi kolaylaştırması için okulumuzda her ay için bir tema seçilir ve tüm kazanımlar aynı tema üzerinden gider.
  • Bu yaştaki çocuklar, verilen bilgiyi sık tekrarlarla özümserler. Bu sebeple, uygulanan programda konular tekrar ağırlıklı ve sürece yayılmış olarak düzenlenmiştir.
  • Programda yer alan aktiviteler günlük hayatı yansıtır ve programdaki tüm kazanımlar dildeki dört ana becerinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) birbirine geçtiği şekilde tasarlanır.
  • Yabancı dil programımız, aynı öğrenim kazanımına çeşitli yollardan, farklı aktivitelerle ulaşmaya yardımcı olacak oyun grupları ve etkinlikler içerir.
  • Yabancı dil programımız farklı yaş grupları arasındaki aktivitelere ve paylaşımlara yer verir. Bu sayede öğrencilerimiz birbirlerinden öğrenirler.
  • Yabancı dil öğrenim sürecinde girişken olmak ve hata yapmaktan çekinmemek, bu sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için çok önemlidir. Programımızda yer alan aktivitelerin ve soru tiplerinin açık uçlu olması, çocuklarımızın yaratıcı kimliklerini kullanmalarına ve yabancı dile cesaretle yaklaşmalarına imkân tanır.


loading